Ai Van

82374 Bài Tango Cho Em Elvis Phương, Ái Vân
82125 Chiều Phủ Tây Hồ Ái Vân
84036 Chuyện Tình Lá Diêu Bông Ái Vân
82450 Chuyện Tình Nàng Tô Thị Ái Vân
83144 Cô Hàng Cà Phê Thái Châu, Ái Vân
82293 Ðưa Em Xuống Thuyền Ái Vân
82339 Hoa Thơn Bướm Lượn Ái Vân
84132 Khúc Ca Dâng Mẹ Ái Vân
82184 L/K: Em Về Chàng Chẳng Cho Về Ái Vân, Anh Dũng
82096 L/K: Mưa Chiều Kỷ Niệm Elvis Phương, Ái Vân
82368 L/K: Niềm Vui Cô Đơn, Cỏ Úa Ái Vân, Elvis Phương
93439 L/K: Phút Đầu Tiên Mấy Nhịp Cầu Tre Ái Vân, Elvis Phương, Nguyễn Hưng, Hoàng Lan
82436 L/K: Rước Tình Về Với Quê Hương Tình Ca Trên Lúa Gạo Trắng Trăng Thanh Ái Vân, Thái Châu, Hoàng Lan, Thế Sơn, Mỹ Huyền, Nguyễn Hưng
84048 L/K: Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Dây Oan Ái Vân, Thái Châu, Trang Thanh Lan, Mỹ Huyền, Hoàn
83966 Luôn Luôn Mãi Mãi Ái Vân
85053 Lý Cây Đa Ái Vân
83064 Mời Lên Hái Đóa Hoa Rừng Ái Vân
82331 Mộng Dưới Hoa Ái Vân, Thái Châu
83085 Mùa Đông Biệt Ly Ái Vân
84243 Mùa Thu Xa Em Ái Vân, Elvis Phương
83958 Người Đẹp Trong Tranh Ái Vân, Thế Sơn
82136 Nhớ Về Hội Liêm Ái Vân
83978 Ô Mê Ly Elvis Phương, Ái Vân, Duy Quang, Phi Khanh
82421 Paris Có Gì Lạ Không Em Ái Vân
84126 Ru Con Nam Bộ Ái Vân
82400 Tấm Cám Ái Vân, Ái Thanh, Nguyễn Hưng, Chí Tài
82393 Tango Say Ái Vân
83941 Tát Nước Đầu Đình Elvis Phương, Ái Vân
82107 Thằng Bờm Ái Vân, Kiều Hưng
82310 Tiếng Hát Với Cung Đàn Duy Quang, Elvis Phương, Ái Vân, Phi Khanh
83948 Tình Lỡ Trăm Năm Ái Vân, Nguyễn Hưng
82356 Trăng Sáng Vườn Chè Ái Vân
84382 Trên Ðồi Xuân Ái Vân
82319 Triệu Đóa Hoa Hồng Ái Vân
82312 Trước Lầu Ngưng Bích Thái Châu, Ngọc Anh, Ái Vân
83148 Ước Hẹn Ngày Mùa Ái Vân
82160 Vỗ Cái Trống Cơm Ái Vân