Cat Lynh

85083 Hoa Cài Mái Tóc Cát Lynh, Phạm Tuấn Ngọc
81265 L/K: Những Ngày Mưa Gió, Hãy Quay Về Bên Nhau, Hai Mùa Mưa, Mưa Trên Biển Vắng, Mưa Chiều Mỹ Huyền, Cát Lynh, Nhật Lâm
85678 L/K: Thà Rằng Em Nói, Đến Bên Nhau (Once Again) Hồng Diễm, Lê Anh Quân, Cát Lynh
85791 L/K: Tình Lính, Thương Anh & Những Bước Chân Âm Thầm Cát Lynh, Lindsey Đỗ Tiên Dung, Quỳnh Trang, Cardin
85851 Mừng Nắng Xuân Về Cát Lynh
85862 Thiên Duyên Tiền Định Đan Nguyên, Cát Lynh
85632 Tình Thắm Duyên Quê Đoàn Phi, Cát Lynh