Chau Tuan

83207 Anh Vẩn Biết Châu Tuấn, Khải Tuấn, Minh Thông, Asia 4
84615 Hỡi Bạn Châu Tuấn, Khải Tuấn, Minh Thông
80607 Không Bao Giờ Ngăn Cách Châu Tuấn, Bích Vân, Y Phương, Diễm Liên
80595 L/K: Chuyện Hẹn Hò, Hoa Trinh Nữ Mạnh Đình, Châu Tuấn
84518 L/K: Hạnh Phúc Lang Thang, Tâm Hồn Cô Đơn Hồ Hoàng Yến, Phạm Khải Tuấn, Đặng Minh Thông, Châu Tuấn
85107 L/K: Trái Tim Bên Lề Khải Tuấn, Anh Thông, Châu Tuấn