Dang The Luan

80576 Biển Mặn Nhật Trường, Đặng Thế Luân
83633 Bóng Nhỏ Giáo Đường Đặng Thế Luân
84578 Cánh Chim Bạt Gió Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân
85667 Cánh Phượng Hồng Thưở Xưa Đặng Thế Luân
82705 Đám Cưới Đầu Xuân Băng Tâm, Đặng Thế Luân
85860 Đan Áo Mùa Xuân Đặng Thế Luân
83102 Đời Còn Cô Đơn Đặng Thế Luân
85846 Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Đặng Thế Luân, Tâm Đoan
80608 Gặp Nhau Làm Ngơ Đặng Thế Luân, Thùy Dương
82721 Gia Tài Của Nó Đặng Thế Luân, Băng Tâm
82682 Gót Chinh Nhân Đặng Thế Luân
83105 Hồi Chuông Xóm Đạo Đặng Thế Luân
85611 Kẻ Ở Miền Xa Đặng Thế Luân, Huỳnh Phi Tiễn
83100 Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân
85564 L/K: Căn Nhà Màu Tím, Căn Nhà Dĩ Vãng Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Thùy Dương, Tường Nguyên
84365 L/K: Chuyện 3 Mùa Mưa, Thương Về Miền Trung Băng Tâm, Đặng Thế Luân
84440 L/K: Chuyện Hoa Sim, Chuyện Giàn Thiên Lý, Chuyện Tình Hoa Trắng Băng Tâm, Y Phụng, Đặng Thế Luân, Mạnh Đình, Ngọc Huyền
83101 L/K: Chuyện Hợp Tan, Chuyện 3 Người Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân
82879 L/K: Chuyện Tình Người Ðan Áo, Bài Thánh Ca Buồn Băng Tâm, Đặng Thế Luân
83202 L/K: Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Người Di Tản Buồn, Lời Kinh Đêm, Mưa SàiGòn, 10 Năm Tình Cũ Lâm Nhật Tiến, Ngọc Hạ, Đặng Thế Luân
82881 L/K: Giấc Ngủ Cô Đơn, Nhớ Nhau Hoài Băng Tâm, Đặng Thế Luân
81681 L/K: Gửi Về Anh, Nó Và Tôi, Giờ Này Anh Ở Đâu, Có Những Người Anh Băng Tâm, Y Phụng, Lâm Nhật Tiến, Đặng Thế Luân, N
83106 L/K: Hai Mùa Mưa Y Phụng, Đặng Thế Luân
85079 L/K: Họp Mặt Lần Cuối, Huế Nhớ O Huỳnh Phi Tiễn, Hà Thanh Xuân, Tâm Đoan, Đặng Thế Luân
82727 L/K: Người Ngoài Phố, Dấu Chân Kỷ Niệm Y Phụng, Đặng Thế Luân
82874 L/K: Trăng Tàn Trên Hè Phố, Những Ngày Xưa Thân Ái Đặng Thế Luân, Băng Tâm
82913 L/K: Trộm Nhìn Nhau, Ai Biểu Em Làm Thinh Mỹ Huyền, Tuấn Vũ, Đặng Thế Luân
83107 Lối Về Đất Mẹ Đặng Thế Luân
83104 Người Thương Binh Đặng Thế Luân
85626 Người Xa Về Thành Phố Đặng Thế Luân
85785 Non Nước Chung Tình Đặng Thế Luân
81672 Nước Mắt Quê Hương Đặng Thế Luân
82746 Tà Áo Cưới Đặng Thế Luân
83216 Trả Nợ Tình Xa Mai Lệ Huyền, Đặng Thế Luân
83257 Trường Cũ Tình Xưa Đặng Thế Luân, Tâm Đoan
83099 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê Đặng Thế Luân
80963 Xuân Này Con Không Về [Asia 46] Duy Khánh, Đặng Thế Luân