Dang Truong Phat

90884 Chiều Phố Xưa Dặng Trường Phát
92100 Em Còn Tuổi 15 Dặng Trường Phát
80795 Giận Hờn Dặng Trường Phát
94704 Nhật Ký Mùa Đông Sơn Tuyền, Dặng Trường Phát
95300 Ru Nửa Vầng Trăng Dặng Trường Phát
96054 Tình Cha Dặng Trường Phát
97150 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê Phương Diễm Hạnh, Dặng Trường Phát