Diem Suong

83669 Biển Tình Diễm Sương
81795 Cho Em Mãi Được Yêu Tú Quyên, Diễm Sương
81753 L/K: Đoản Khúc Cuối Cho Em, Hãy Nói Với Em Diễm Sương, Kỳ Phương Uyên
83150 Ngày Tết Việt Nam Tóc Tiên, Quỳnh Vi, Nguyệt Anh, Hương Giang, Diễm Sương, Kỳ Phương Uyên
83003 Quê Tôi Tú Quyên, Hương Giang, Diễm Sương
83356 Yêu Như Loan, Diễm Sương