Ha Phuong

81759 Bông Ô Môi Quang Lê, Hà Phương
83386 Em Đi Trên Cỏ Non Hương Thủy, Hà Phương
82581 Gái Xuân Hà Phương
92819 Hương Tóc Mạ Non Quang Lê, Hà Phương
93100 Khúc Hát Ân Tình Như Quỳnh, Hà Phương, Minh Tuyết, Hạ Vi
90409 L/K: Bẽ Bàng, Cô Gái Quê Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương
85043 L/K: Hoàng Thi Thơ Mạnh Đình, Hà Phương
93048 L/K: Không Bao Giờ Quên Anh, Đừng Nói Xa Nhau Mạnh Quỳnh, Hà Phương
83389 L/K: Nắng Đẹp Miền Nam, Khúc Ca Ngày Mùa Hà Phương, Hương Thủy
83558 Lý Quạ Kêu Hà Phương
82627 Mời Anh Về Thăm Quê Em Hà Phương
94502 Ngày Xuân Tái Ngộ Mạnh Quỳnh, Hà Phương
84666 Qua Cầu Gió Bay Hà Phương
82672 Thương Chị Hà Phương, Hương Thủy
85046 Tiếng Dân Chài Johnny Dũng, Mạnh Đình, Hà Phương, Diệp Thanh Thanh
82584 Xuân Miền Nam Hà Phương, Diệp Thanh Thanh