Ky Duyen

82314 Chuyện Tình Yêu Nguyễn Hưng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên
84049 Lãng Du Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên
82170 Một Lần Ðược Yêu Luu Bichu Bích, Kỳ Duyên
94272 Muộn Màng Maurice Dạt, Kỳ Duyên
94439 Ngày Đó Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên
82105 Tình Cho Không Biếu Không Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên