Làng Văn

Làng Văn Karaoke

Vol. 4 – Xuân – Thế Giới Nghệ Thuật
Vol. 15 – Nhạc Tiền Chiến
Vol. 21 – The Best Of Chế Linh
Vol. 25 – Tình Khúc Ngô Thụy Miên
Vol. 31 – Nụ Hồng Mong Manh
Vol. 49 – Starlight In Las Vegas
Vol. 123 – Paris Mercie Cherie
Vol. 336 – Tiếng Hát Chào Đời
Vol. 418 – Tình Yêu Cách Trở
Vol. 434 – Khúc Hát Quê Hương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s