Lynda Trang Dai

83066 Cái Trâm Em Cài Thiên Kim, Lynda Trang Đài, Phương Vy
83097 Chiều Xuân Lynda Trang Đài
91515 Dance For Me Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
83078 Em Như Là Làn Mây Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
92240 Fame Lynda Trang Đài
80775 Hạ Hồng Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
81530 Hai Trái Tim Vàng Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
82103 Hào Hoa Lynda Trang Đài
82186 Hãy Sống Như Mọi Nguời Bảo Hân, Lynda Trang Đài
92666 He & She Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
82549 Khiêu Vũ Bên Nhau Lương Tùng Quang, Tommy Ngô, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Tâm Đoan, Bảo Hân, Tú Quyên, Hồ Lệ Thu, Lynda Trang Đài
84031 Không 2 Tommy Ngô, Bảo Hân, Lynda Trang Đài
81747 Không Muốn Yêu Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
81789 L/K: Chỉ Còn Đêm Nay, Abanibi Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
93456 L/K: Tình Nhạt Phai Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
82432 L/K: Xây Nhà Bên Suối Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
93520 Lời Anh Hứa Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
81474 Lời Tỏ Tình Dể Thương 2 Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
93613 Lối Về Xóm Nhỏ Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
82168 Năm 2000 Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
95221 Quên Lynda Trang Đài
95243 Radio Buồn Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
82396 So Sad Lynda Trang Đài
82322 Stand By Me Bảo Hân, Châu Ngọc, Lynda Trang Đài, Don Hồ, Long Hồ, Philip Huy, Tommy Ngô
95611 Tất Cả Là Âm Nhạc Bảo Hân, Thiên Kim, Trúc Lam, Trúc Linh, Lynda Trang Đài, Châu Ngọc, Như Ngọc
82169 Thiên Ðường Là Ðây Loan Châu, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Trúc Lam, Trúc Linh
95998 Tìm Về Chốn Cũ Loan Châu, Trúc Linh, Trúc Lam, Lynda Trang Đài
82936 Tình Phai Lynda Trang Đài
82165 Trai Thời Nay Lynda Trang Đài, Bảo Hân, Phuong Vy, Loan Châu, Trúc Lam, Trúc Linh
82464 Woman In Love Lynda Trang Đài
97153 Xin Anh Hãy Quên! Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
97350 Yêu Làm Chi? Lynda Trang Đài, Tommy Ngô