Other

Eagle Productions

Vol. 2 – Mơ Làm Cánh Chim
Vol. 8 – Mộng Mơ Xa Rồi


Live Show

Live Show Dương Triều Vũ – Thiên Thần Trong Đêm


New Castle Entertainment

Vol. 16 – Dĩ Vãng


Other

Anh Còn Nợ Em – Xuân Phú
Cà Phê Một Mình
Gia Huy – Hững Hờ Đừng Nói Lời Cay Đắng
Duyên Quê
Kiếp Tằm
Tâm Đoan – Thoáng Giấc Mơ Qua
Tình Khúc Lam Phương – Chung Mộng


Phượng Hoàng

Vol. 5 – Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
Vol. 10 – Thương Về Miền Trung


Tình Platinum Karaoke

Vol. 1 – Yêu Nhau Ghét Nhau
Vol. 6 – Tình Ca Chim Đa Đa
Vol. 7 – Trái Tim Năm 2000
Vol. 17 – Xa Người Mình Yêu
Vol. 19 – Mãi Là Người Đến Sau, Hương Rượu Tình Nồng


Tình Đặc Biệt Karaoke

Vol. 6 – Năm 17 Tuổi


Tình Đặc Biệt MTV

Vol. 1 – The Best of Minh Tuyết: Về Cuối Đường Tình
Vol. 4 – The Best Of Collection Of Hong Kong Solid Gold 01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s