Phi Khanh

82354 Cô Đơn Phi Khanh
83933 Đôi Ngả Chia Ly Phi Khanh
81794 Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Duy Quang, Phi Khanh
82164 L/K: Em Là Tất Cả Phút Cuối Phi Khanh, Anh Dũng
80449 Lemon Tree Vũ Sơn, Phi Khanh
83975 Mưa Phi Khanh
82371 Mưa Lệ Phi Khanh
82417 Mùa Thu Cho Em Phi Khanh
83978 Ô Mê Ly Elvis Phương, Ái Vân, Duy Quang, Phi Khanh
82310 Tiếng Hát Với Cung Đàn Duy Quang, Elvis Phương, Ái Vân, Phi Khanh
82345 Tình Trong Dĩ VãngPhi Khanh
84379 Tình Tự Mùa Xuân Phi Khanh
Advertisements