Shayla

82607 Anh Đâu Em Đó Shayla
83302 Autumn Night Shayla
82591 Ca Khúc Mừng Xuân Thanh Trúc, Philip Huy, Shayla
85034 Có Nhớ Đêm Nào Shayla
84989 Days And Nights Of Missing You Shayla
83399 Đêm Đô Thị Shayla
82834 Falling Into You Shayla
83723 Funktify Shayla
83494 I Turn To You Shayla
85128 Không Mai Lệ Huyền, Shayla
83532 Khúc Nhạc Vui Shayla, Trish Thùy Trang, Jacqueline Thụy Trâm, Thanh Trúc
85147 Let’s Party Shayla
83536 Loving You All Alone Shayla
82862 Medley New Wave Shayla, Sỹ Đan, Trish Thùy Trang
82528 Mưa Ðêm Ðộc Hành Shayla
82840 Never On Sunday Trish Thùy Trang, Shayla, Thanh Trúc, Jacqueline Thụy Trâm
83600 Quên Ði Thanh Trúc, Ninh Cát Loan Châu, Shayla
82858 Sẽ Nhớ Mãi Ngày Shayla
82592 Thiên Duyên Tiền Định Philip Huy, Shayla
83572 Tình Yêu Tuyệt Vời Shayla
83449 Total Eclipse Of The Heart Shayla
83522 Trăng Thề Shayla
84851 Waiting For Your Call Tú Quyên, Shayla
81894 Welcome To Little Saigon Shayla
82742 Where Do You Go Shayla, Lê Tâm
Advertisements