Thai Chau

90323 Bài Ngợi Ca Quê Hương Thái Châu, Sơn Ca
82422 Bản Tình Cuối Hương Lan, Thái Châu
81769 Chân Trời Tím Hương Lan, Thái Châu
82857 Chuyện Buồn Tình Yêu Thái Châu
83144 Cô Hàng Cà Phê Thái Châu, Ái Vân
82548 Em Ði Bằng Kiều, Tuấn Ngọc, Thái Châu, Nhật Trung, Nguyễn Ngọc Ngạn
84134 Khóc Mẹ Thái Châu
82347 Không Duy Quang, Thái Châu, Elvis Phương
91693 L/K: Đêm Vũ Trường, Phận Tơ Tằm Phương Hồng Quế, Thái Châu
82436 L/K: Rước Tình Về Với Quê Hương Tình Ca Trên Lúa Gạo Trắng Trăng Thanh Ái Vân, Thái Châu, Hoàng Lan, Thế Sơn, Mỹ Huyền, Nguyễn Hưng
83657 L/K: Tinh Chết Theo Mùa Đông, Giọt Lệ Sầu Thái Châu, Hương Lan
84048 L/K: Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Dây Oan Ái Vân, Thái Châu, Trang Thanh Lan, Mỹ Huyền, Hoàn
83934 Lâu Đài Tình Ái Hương Lan, Thái Châu
83567 Linh Hồn Tượng Đá Thái Châu
93519 Loan Mắt Nhung Thái Châu
84184 Lúc Xa Nhau Thái Châu, Ý Linh
82331 Mộng Dưới Hoa Ái Vân, Thái Châu
82441 Nhớ Thành Đô Thái Châu
82312 Trước Lầu Ngưng Bích Thái Châu, Ngọc Anh, Ái Vân
97202 Xin Làm Người Tình Cô Đơn Thái Châu
83397 Xóm Đêm Thái Châu