Tommy Ngo

90913 Chily Chacha Phương Vy, Tommy Ngô
91515 Dance For Me Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
91926 Don’t Forsake My Heart Tommy Ngô, Henry Chúc
83078 Em Như Là Làn Mây Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
80775 Hạ Hồng Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
81530 Hai Trái Tim Vàng Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
84380 Hãy Ðễ Müa Röi Tommy Ngô
92666 He & She Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
80798 I Love Who? Tommy Ngô
82549 Khiêu Vũ Bên Nhau Lương Tùng Quang, Tommy Ngô, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Tâm Đoan, Bảo Hân, Tú Quyên, Hồ Lệ Thu, Lynda Trang Đài
84031 Không 2 Tommy Ngô, Bảo Hân, Lynda Trang Đài
81747 Không Muốn Yêu Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
81789 L/K: Chỉ Còn Đêm Nay, Abanibi Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
91923 L/K: Don’t Be Cruel, Hound Dog Tommy Ngô, Henry Chúc
93456 L/K: Tình Nhạt Phai Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
82432 L/K: Xây Nhà Bên Suối Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
93520 Lời Anh Hứa Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
81474 Lời Tỏ Tình Dể Thương 2 Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
93613 Lối Về Xóm Nhỏ Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
82168 Năm 2000 Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
94377 Nếu Phải Là Duyên Số Bảo Hân, Tommy Ngô
81601 Nhịp Đập Con Tim Trúc Linh, Tommy Ngô
95243 Radio Buồn Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
82946 Sinh Nhật Em Tommy Ngô
82322 Stand By Me Bảo Hân, Châu Ngọc, Lynda Trang Đài, Don Hồ, Long Hồ, Philip Huy, Tommy Ngô
97153 Xin Anh Hãy Quên! Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
97240 Xóa Hết Nợ Nần Lương Tùng Quang, Don Hồ, Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Tommy Ngô
97350 Yêu Làm Chi? Lynda Trang Đài, Tommy Ngô
Advertisements