Truc Linh

82943 Ba Nàng Thiếu Nữ Loan Châu, Bảo Hân, Trúc Linh
82158 Búp Bê Không Tình Yêu Trúc Lam, Trúc Linh
90980 Chồng Sớm Loan Châu, Bảo Hân, Trúc Linh
82094 Chuyện Tình Không Suy Tư Trúc Lam, Trúc Linh
82442 Con Tim Và Nước Mắt Trúc Lam, Trúc Linh
91585 Dễ Thương Trúc Lam, Trúc Linh
84232 Ðoá Hoa Ðôi Trúc Lam, Trúc Linh
91844 Ðời Không Như Là Mơ Trúc Linh, Trúc Lam
82176 Ðời Vẫn Lầm Than Trúc Lam, Trúc Linh
82123 Ðừng Anh Nhé Trúc Lam, Trúc Linh
92041 Đường Vào Tình Yêu Trúc Lam, Trúc Linh
92048 Đường Về Khuya Bảo Hân, Trúc Lam, Trúc Linh
83074 Hình Ảnh Người Em Không Đợi Trúc Linh, Trúc Lam
81506 Hoa Soan Bên Thềm Cũ Trúc Lam, Trúc Linh, Bảo Hân
82449 Khi Biết Yêu Trúc Lam, Trúc Linh
92981 Khi Đã Yêu Anh Trúc Lam, Trúc Linh
84371 Không Trúc Lam, Trúc Linh
93662 Lý Cây Đa Bảo Hân, Loan Châu, Trúc Linh
83087 Một Ngày Không Có Anh Trúc Lam, Trúc Linh
94130 Mưa Phố Trúc Lam, Trúc Linh
81429 Nắng Xanh Trúc Lam, Trúc Linh
94340 Nếu Anh Về Bên Em Trúc Lam, Trúc Linh, Loan Châu
81601 Nhịp Đập Con Tim Trúc Linh, Tommy Ngô
94966 Nói Với Người Tình Trúc Lam, Trúc Linh
82439 Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui Thiên Kim, Trúc Lam, Trúc Linh
95451 Se Chỉ Luồn Kim Trúc Lam, Trúc Linh
95611 Tất Cả Là Âm Nhạc Bảo Hân, Thiên Kim, Trúc Lam, Trúc Linh, Lynda Trang Đài, Châu Ngọc, Như Ngọc
82169 Thiên Ðường Là Ðây Loan Châu, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Trúc Lam, Trúc Linh
95998 Tìm Về Chốn Cũ Loan Châu, Trúc Linh, Trúc Lam, Lynda Trang Đài
96185 Tình Khúc Cho Em Như Quỳnh, Loan Châu, Trúc Lam Trúc Linh, Lương Tùng Quang, Châu Ngọc, Bảo Hân, Tú Quyên, Như
96527 Tôi Ngàn Năm Ðợi Trúc Lam, Trúc Linh
82165 Trai Thời Nay Lynda Trang Đài, Bảo Hân, Phuong Vy, Loan Châu, Trúc Lam, Trúc Linh
96808 Trình Diễn Áo Dài Thời Trang Tuổi Ðá Buồn Như Quỳnh, Thiên Kim, Trúc Lam, Trúc Linh
96727 Trống Cơm Trúc Lam, Trúc Linh
84850 Xin Cho Anh Yêu Trúc Lam, Trúc Linh
97318 Yêu Anh Trúc Lam, Trúc Linh