U-Sing-Along

U-Sing-Along Karaoke

Vol. 1 – Mộng Dưới Hoa
Vol. 2 – Đôi Mắt Người Xưa
Vol. 3 – Em Đẹp Như Mơ
Vol. 4 – Nỗi Lòng
Vol. 5 – Xa Em Kỹ Niệm
Vol. 6 – Từ Giọng Hát Em
Vol. 7 – Đàn Bà
Vol. 8 – Đám Cưới Đầu Xuân
Vol. 9 – Trở Về Mái Nhà Xưa
Vol. 10 – Túp Lều Lý Tưởng
Vol. 11 – Lang Thang
Vol. 12 – Như Đã Dấu Yêu
Vol. 13 – Sao Vẫn Còn Mưa Rơ
Vol. 14 – Hòn Vọng Phu
Vol. 15 – Một Mình
Vol. 16 – Triệu Đóa Hoa Hồng
Vol. 17 – Tình Ca Du Mục
Vol. 18 – Nụ Hồng Mong Manh
Vol. 19 – Người Yêu Tôi Đâu
Vol. 20 – Suối Vắng
Vol. 21 – Thì Thầm Mùa Xuân
Vol. 22 – Trống Vắng
Vol. 23 – Em Về Tinh Khôi
Vol. 24 – Trả Nợ Tình Xa
Vol. 25 – Tình Đơn Phương
Vol. 26 – Tình Xa Khuất
Vol. 27 – Ca Dao Em Và Tôi
Vol. 28 – Cây Đàn Sinh Viên
Vol. 29 – Mưa Chiều Kỷ Niệm
Vol. 30 – Tình Mẹ Nghĩa Cha


U-Sing-Along Lửa Việt

Lửa Việt Vol. 1 – Tình Ca Cho Lính
Lửa Việt Vol. 2 – Đêm Nhớ Về Sài Gòn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s