Vân Sơn

Vân Sơn Karaoke

Vol. 2 – Tấm Ảnh Không Hồn
Vol. 5 – Nụ Cười Chua Cay
Vol. 10 – Sao Vẫn Còn Yêu
Vol. 11 – Giây Phút Tạ Từ
Vol. 13 – Ôi Tình Yêu
Vol. 15 – Vẫn Mong Em Bên Anh
Vol. 17 – Tiễn Em Theo Chồng
Vol. 18 – Mãi Không Trờ Về, Ước Mơ Kẻ Nghèo
Vol. 19 – Trái Tim Vẫn Còn Yêu
Vol. 22 – Thuyền Giấy Chiều Mưa
Vol. 23 – The Best of Tâm Đoan
Vol. 24 – The Best Of Trường Vũ
Vol. 25 – Tình Mãi Cách Xa
Vol. 26 – Giọt Mưa Gọi Buồn
Vol. 27 – Yêu Em Suốt Đời
Vol. 28 – Cánh Chim Lạc Loài
Vol. 29 – Trong 2 Chọn 1, Vì Anh Yêu Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s