Viet Dzung

81892 Một Chút Quà Cho Quê Hương Việt Dzũng
83328 Ngày Đó Việt Dzũng
82685 Thề Không Hề Phản Bội Quê Hương Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Ngọc Đan Thanh, Việt Dzũng
83316 Thu Hát Cho Người Việt Dzũng
83451 Và Em Hãy Nói Yêu Anh Việt Dzũng, Thúy Vi